Gia tộc Bùi Đức Gia tộc Bùi Đức
demo
Tìm trong gia phả
Nhập tên thành viên
Liên kết website
Gia tộc Bùi Đức Gia tộc Bùi Đức
Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Cập nhật: 21:14 Ngày 04/03/2016
Chiều nay (14/10), Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) lần thứ II đã bầu ông Bùi Văn Cường (nguyên Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015) tái cử Bí thư Đảng ủy Khối khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020).

Chiều nay (14/10), Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng bộ Khối) lần thứ II đã bầu ông Bùi Văn Cường (nguyên Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010-2015) tái cử Bí thư Đảng ủy Khối khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020).Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng đã bầu 46 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa mới (nhiệm kỳ 2015-2020). Đồng thời bầu 27 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyến đi dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Cũng tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều phức tạp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ Khối đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế đất nước.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã đảm bảo vai trò nòng cốt, then chốt của kinh tế nhà nước. Đây là lực lượng quan trọng để Đảng, Chính phủ điều tiết nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Đảng bộ Khối chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc triển khai các nghị quyết của trung ương cũng như của Đảng bộ, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. 

Đồng thời, kiểm tra, giám sát, đặc biệt trong công tác cán bộ, thực hiện đầu tư, quản lý tài chính; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đặc biệt giám sát hiệu quả người đứng đầu doanh nghiệp và cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Đảng bộ cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đảng bộ Khối gồm 35 đảng bộ trực thuộc, với hơn 80.000 đảng viên. Trong 5 năm qua (2010-2015), các DN trong Khối đạt tổng doanh thu trên 6,48 triệu tỷ đồng (tăng 29,2%), lợi nhuận trước thuế gần 608 nghìn tỷ đồng (tăng 24,3%), nộp ngân sách nhà nước trên 1 triệu tỷ đồng (chiếm 1/3 tổng thu ngân sách nhà nước).

Năm 2015, vốn chủ sở hữu của các DN trong Khối đạt 1,178 triệu tỷ đồng; tổng tài sản đạt 5,744 triệu tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho 1,3 triệu lao động; hỗ trợ hơn 11.640 tỷ đồng cho công tác bảo đảm an sinh xã hội.

(Theo Báo Tiền Phong)

Xem thêm: